Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu starachowickiego
Dworek Mariana Langiewicza

Idąc od rynku w Wąchocku, ulicą Langiewicza dochodzimy do XIX-to wiecznego, białego dworku z kolumnami.

 • Wąchock, ul. Mariana Langiewicza 7
 • brak
Gmina Brody

Gmina Brody położona jest we wschodniej części powiatu starachowickiego. Teren gminy zajmuje obszar przedgórza Gór Świętokrzyskich w dużej części w rejonie Lasów Iłżeckich.

 • Brody
Gmina Mirzec

Gmina Mirzec leży w północnej części powiatu starachowickiego. Północno-wschodnie tereny gminy leżą na Przedgórzu Iłżeckim. Południowe obrzeża wypełniają kompleksy lasów iłżeckich. Na terenie gminy znajduje się rezerwat archeologiczny „Rydno” utworzony w 1986r.

 • Mirzec
Gmina Pawłów

Gmina Pawłów leży w północnej części województwa świętokrzyskiego w obrębie Płaskowyżu Suchedniowskiego i południowej części Gór Świętokrzy­skich, które wchodzą w skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.

 • Pawłów
Gmina Wąchok

Gmina Wąchock położona jest w zachodniej części powiatu starachowickiego. Otoczona jest dużymi kompleksami leśnymi. Teren gminy przecina droga krajowa Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski. Gmina położona jest między miastami Starachowice i Skarżysko Kamienna.

 • Wąchock
Kamienna tama wodna w Brodach

Kamienna tama wodna w Brodach wybudowana została w 1840 roku z kamiennych ciosów w stylu klasycystycznym. Zachowała się w świetnym stanie architektonicznym.

 • Brody
 • brak
Kościół i klasztor Cystersów w Wąchocku

Zespół kościelno – klasztorny cystersów z XII w z romańskim kapitularzem przykrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym jest prawdziwą mieszanką stylów architektonicznych.

 • Wąchock, ul. Kościelna 14
 • 41 275 02 00
Kościół p.w. Św. Małgorzaty w Chybicach

Kościół fundowany (wg Jana Długosza) w 1362 r. przez Świesława i Macieja ze Świeszkowic herbu Syrokomla jako budowla gotycka, murowana z piaskowca i cegły (obecnie pokryte tynkiem), o charakterystycznej trzyczęściowej bryle. Odnawiany i częściowo przebudowywany m. in. w roku 1617, w XVIII wieku i w roku 1841.

 • Chybice, 0 Chybice 47
 • (041) 2722507
Kościół parafialny p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Radkowicach

Drewniany kościół został zbudowany w 1621 r. w Miedzierzy (obecnie gmina Mniów) z fundacji Stanisława Przerębskiego, starosty opoczyńskiego i radoszyckiego, konsekrowany pod wezwaniem św. Stanisława i Anny w 1685 r. W 1957 roku został wykupiony przez mieszkańców Radkowic i w latach 1958-1963 przeniesiony na nowe miejsce.

 • Radkowice 5a
 • 41-272-19-75
Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy w Wierzbniku

Pierwotny, drewniany kościół w Wierzbniku ufundował i uposażył w 1626 roku opat klasztoru na Świętym Krzyżu Bogusław Radoszewski. Na jego miejscu w 1681 r. opat Michał Komornicki wystawił niewielki, jednonawowy kościół murowany z miejscowego piaskowca, który w roku 1741 Biskup Kunicki sufragan krakowski konsekrował pod wezwaniem Trójcy Świętej.

 • Starachowice, ul. Kościelna 12
 • (41) 274 55 77