Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu starachowickiego
Pozostałości Zespołu Dworskiego w Mircu

W miejscu gdzie dziś w Mircu znajduje się modrzewiowa willa, do drugiej połowy XIX wieku stał drewniany dwór polski, należący do Jadwigi i Józefa Prendowskich, bohaterów powstania styczniowego.

 • Mirzec, ul. Majorat 2
 • 41 2712010
Rataje - Kaplica Św. Zofii

Kaplica św. Zofii najprawdopodobniej z poł. XIX w., z późniejszą murowaną zakrystią, spełniająca rolę kościoła filialnego parafii Wąchock

 • Rataje
Rezerwat Archeologiczny "Rydno"

"Rydno to nie jest jedno stanowisko ani jedna osada. To setki, jeśli nie tysiące osad skupionych wokół kopalni ochry, to znaczy ziaren hematytu, które były eksploatowane od starszej epoki kamienia, już około 20 tysięcy lat temu..."

 • Wąchock
Rezerwat Rosochacz

„Rezerwat Rosochacz ” położony jest koło miejscowości Lubienia, na skraju lasu, przy drodze Starachowice - Lubienia. Biegnie tędy około dwukilometrowa ścieżka dydaktyczna, na której z pomostów zbudowanych nad torfowiskami możemy poznawać ciekawe i chronione gatunki roślin. Dobre położenie komunikacyjne oraz bogactwo przyrody wokół ścieżki dydaktycznej sprawiają, że stanowi ona idealną trasę, np. na rodzinny spacer.

 • Lubienia
Rezerwat Skały pod Adamowem

Rezerwat „ Skały pod Adamowem ” obejmuje wychodnie piaskowców dolnojurajskich występujące na stoku Doliny strumyka Ruśnia. Długotrwałe procesy wietrzenia nadały im kształt ambon, głęboko podciętych okapów i  grzybów skalnych. Ściany mają wysokość do 6 m.

 • Brody
Rezerwat Wykus

Rezerwat należy do nadleśnictwa Suchedniów, leśnictwa Bronkowice, gminy Bodzentyn i Wąchock. Przedmiotem ochrony w rezerwacie są zróżnicowane i cechujące się znacznym stopniem naturalności lasy z udziałem sosny, jodły i dębu, graba, brzozy, osiki i olszy. W centrum rezerwatu znajduje się polana z pomnikiem w formie kapliczki upamiętniającym znajdujące się tu miejsce obozowania partyzantów AK ze zgrupowania „Ponurego” (Jana Piwnika). W lesie znajdują się też liczne mogiły partyzanckie.

 • Starachowice
Ściana skalna w Krynkach

Ściana skalna w Krynkach - to pozostałości nieczynnego kamieniołomu wraz z pobliskim źródłem na zboczu Doliny Kamiennej w Krynkach

 • Krynki
Sieradowicki Park Krajobrazowy

Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Obejmuje Płaskowyż Suchedniowski oraz północną część Gór Świętokrzyskich. Leży pomiędzy doliną rzeki Kamiennej na północy i Doliną Bodzentyńską na południu. Od wschodu ograniczają go doliny rzek Świśliny i Pokrzywianki, a od zachodu dolina Kamionki.

 • Starachowice
Skały w Krynkach

Rezerwat „ Skały w Krynkach” to chroniony fragment lasu na stoku Doliny Kamiennej w pobliżu Zalewu w Brodach, na południe od miejscowości Krynki Małe.

 • Krynki
Skały w Rudzie

Skały w Rudzie położone na malowniczym stoku nad Zalewem w Brodach. Występują tam niezliczone większe i mniejsze bloki skał, zbudowane z piaskowców dolnotriasowych.

 • Starachowice