Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
Gmina Brody

Gmina Brody położona jest we wschodniej części powiatu starachowickiego. Teren gminy zajmuje obszar przedgórza Gór Świętokrzyskich w dużej części w rejonie Lasów Iłżeckich.

  • Brody
Gmina Mirzec

Gmina Mirzec leży w północnej części powiatu starachowickiego. Północno-wschodnie tereny gminy leżą na Przedgórzu Iłżeckim. Południowe obrzeża wypełniają kompleksy lasów iłżeckich. Na terenie gminy znajduje się rezerwat archeologiczny „Rydno” utworzony w 1986r.

  • Mirzec
Gmina Pawłów

Gmina Pawłów leży w północnej części województwa świętokrzyskiego w obrębie Płaskowyżu Suchedniowskiego i południowej części Gór Świętokrzy­skich, które wchodzą w skład Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej.

  • Pawłów
Gmina Wąchok

Gmina Wąchock położona jest w zachodniej części powiatu starachowickiego. Otoczona jest dużymi kompleksami leśnymi. Teren gminy przecina droga krajowa Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski. Gmina położona jest między miastami Starachowice i Skarżysko Kamienna.

  • Wąchock
Starachowice

Rejon środkowego biegu rzeki Kamiennej, niezwykle bogato wyposażony przez przyrodę w bogactwa naturalne (glebowe, leśne i mineralne) tętnił życiem gospodarczym przez tysiące lat od starszej epoki Kamiennej. W pierwszych wiekach naszej ery przebiegał tędy szlak kupców z zakarpackich prowincji rzymskich, Dacji i Panonii.

  • Starachowice