Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
z

Turystyka kulturowa w Powiecie Starachowickim

2015.09.21
Rozmiar tekstu:A-A+

Latem br pracownicy Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wykonali badanie potencjału turystyczno-kulturowego Powiatu Starachowickiego, którego wyniki można odczytać na stronie www.turystykakulturowa.eu.

"Przeprowadzona waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego powiatu starachowickiego umożliwiła ilościową i jakościową ocenę potencjalnych celów turystycznych i ich grup, które zebrano w kategorii I waloryzacji. W kategorii tej badany mikroregion uzyskał 146 punkty, co plasuje go w przedziale punktowym 100-250, wskazującym na średni potencjał kulturowy powiatu. Ponad połowę uzyskanych w tej kategorii punktów uzyskała podkategoria "zabytki", w której z kolei największą grupę turystycznych atrakcji stanowią obiekty sakralne oraz poprzemysłowe.

Główną tego przyczyną jest fakt, że na dzisiejszy potencjał turystyczno-kulturowy powiatu starachowickiego najmocniej wpłynęły nowożytne dzieje tej ziemi, w tym szczególnie inwestycje związane ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym. Silne uprzemysłowienie regionu warunkowało kierunki jego rozwoju, z drugiej strony nie sprzyjając rozkwitowi ośrodków gdzie ogniskować mogłaby się działalność, która pozostawiłaby po sobie liczne obiekty, atrakcyjne z punktu widzenia form turystyki kulturowej innych niż industrialna,. Warunek ten nie dowodzi nieatrakcyjności turystycznej regionu, ale braku wyraźnych walorów kulturowych, które stanowiłby podstawę turystyki mikroregionu starachowickiego. Charakterystyczną cechą tego regionu jest liczna grupa atrakcyjnych obiektów różnego typu, które nie są ze sobą powiązane tematycznie (...)."

żródło: Waloryzacja potencjału turystyczno-kulturowego Powiatu Starachowickiego - Turystyka Kulturowa.eu 2015.