Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
z

Powstanie Szlak Przygody

2011.12.12
Rozmiar tekstu:A-A+

Lada moment, światło dzienne ujrzy zupełni nowy produkt turystyczny - Szlak Przygody. Jest on owocem współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej (do którego należy również gmina Brody) z innymi organizacjami – tzw. lokalnymi grupami działania. W celu popularyzacji projektu, 28 listopada br. w Rudkach odbyła się konferencja p.t. „Turystyka na Szlaku Przygody”.

Koncepcję produktu turystycznego omawiali: Łukasz Wilczyński – Dyrektor Planet PR i Piotr Sadłocha - prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Szlak Przygody podzielony został na sześć obszarów. Gmina Brody należy do tzw. Krainy Sacrum i Profanum leżącej na obszarze między Starachowicami, Ostrowcem a Nową Słupią. Do sfery „sacrum” należą m. in.: Sanktuaria na Świętym Krzyżu i w Kałkowie – Godowie oraz Kościół w Krynkach.
Autorzy koncepcji, do „profanum” zaliczają m. in. obiekty świadczące o wierzeniach pogańskich oraz o ingerencji człowieka w środowisko naturalne na przestrzeni dziejów. Szlak Przygody będzie tak oznakowany, by był przystosowany dla zmotoryzowanych turystów. Obecnie, szlak nie jest jeszcze wytyczony i nie jest pewne gdzie w gminie Brody zlokalizowane będą główne punkty trasy. Na pewno, na szlaku wykorzystany zostanie questing, czyli nowa metoda odkrywania atrakcji, nawiązująca do harcerskich podchodów. Questy – czyli nieoznakowane szlaki można pokonywać, rozwiązując zagadki na podstawie podanych wcześniej wskazówek. Jest to świetna zabawa dla całej rodziny. Ta forma turystyki przyjęła się już na dobre w Bałtowie.

Projekt powstał dzięki współpracy sześciu Lokalnych grup Działania skupiających czterdzieści dwie gminy. Planuje się, że uruchomienie Szlaku Przygody nastąpi w bieżącym roku - na początku sezonu turystycznego. Także w przyszłym roku, przeprowadzona będzie kampania informacyjna o szlaku. Analizując wystąpienia prelegentów, można powiedzieć, że utworzenie Szlaku Przygody otworzy nową kartę w historii turystyki - zarówno w regionie świętokrzyskim, jak i w Polsce.

www.starachowice-net.pl