Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
z

Nowa książka o Starachowicach „Budujemy Samochody” - historia zakładów i miasta

2015.01.30
Rozmiar tekstu:A-A+

Książka opisuje dzieje Starachowic - miasta o starych tradycjach przemysłowych, a źródłem do jej napisania była gazeta zakładowa "Budujemy Samochody" wydawana przez Fabrykę Samochodów Ciężarowych.

Czytelnik poznaje historię miasta Starachowic nieco inaczej - właśnie poprzez teksty i artykuły zawarte w gazecie wyłącznie lokalnej. Pierwszych pięć rozdziałów opowiada historię zakładów i miasta Starachowice widzianą oczami redaktorów gazety. Chronologiczny ciąg wydarzeń tworzy zarys dziejów miejscowości od czasów słowiańskich, kiedy po raz pierwszy w źródłach pojawiają się opisy miejsca, aż po 1990 rok i czas nastających zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych w Polsce. Koniec opowieści zbiega się jednocześnie z końcem pisma, wychodzącym wówczas pod zmienionym tytułem "Aktualności Starachowickie".

 - Patrząc z perspektywy czasu, dla współczesnego czytelnika, gazeta powinna być niezwykle cennym źródłem historii miasta i zakładu, których przez lata była niejako kroniką, dokumentującą powojenną historię kraju na przykładzie miasta Starachowice. Gazeta stanowiła jednocześnie instrument kształtowania postaw robotników dużej fabryki w niewielkim mieście, i jak wiele ówczesnej prasy zakładowej, była swoistym pasem transmisyjnym propagandy komunistycznej kierowanym do lokalnych środowisk proletariackich. Oddziaływała ideologicznie na robotników, pełniąc jednocześnie funkcję informacyjną, edukacyjną oraz kulturotwórczą - pisze we wstępie autor książki "Budujemy Samochody" na przestrzeni lat. Zakłady  i miasto Starachowice do roku 1990. Historia w zarysie - Paweł Grudniewski.

  Książka jest już w sprzedaży , a środki z jej zakupu i wpłaty z darowizn przekazywane będą na wydzielone konto Funduszu Wieczystego "Budujemy Samochody", z którego docelowo fundowane będzie coroczne "Stypendium Budujemy Samochody". Książkę można zakupić
w sklepiku Muzeum Przyrody i Techniki  oraz w księgarni na ul  Staszica w Starachowicach.

W dniu 20 lutego w Hali Lejniczej Muzeum odbędzie się muzealne spotkanie z książką "Zakłady i miasto Starachowice na przestrzeni lat. Budujemy Samochody Historia widziana z okien Redakcji Gazety."
Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30

źródło: Gazeta Starachowicka