Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
z

II Konkurs Piosenki Retro dla Dzieci i Młodzieży

2011.09.09
Rozmiar tekstu:A-A+

Przedstawiamy regulamin II Konkursu Piosenki Retro dla Dzieci i Młodzieży „Centrum Optymizmu i Przyjaźni” Starachowice 2011 w ramach VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga.

 Konkurs odbywa się w Starachowicach, jednym z głównych ośrodków Centralnego Okręgu Przemysłowego.
I. ORGANIZATORZY:
● Fundacja Fundowiczów DF
● Starachowickie Centrum Kultury.
II. CEL KONKURSU
● Popularyzacja polskich piosenek, które powstały w latach 1918-1939.
● Popularyzacja dorobku twórców dwudziestolecia międzywojennego wśród młodego pokolenia
III. UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które nie ukończyły szkoły ponadgimnazjalnej, nie starsi niż urodzeni w 1991 roku.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie – elektronicznie- zgłoszenia do
dnia 20 września 2011 roku pod adres: info@fundacjafundowiczow.pl . W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię wykonawcy (lub nazwę zespołu lub nazwę chóru), miejscowość, datę urodzenia, instytucję delegującą, możliwości kontaktu (telefon, e-mail), oraz tytuły i autorów wykonywanych piosenek.
Do konkursu trzeba zgłosić dwie piosenki, które powstały w latach 1918-1939.
Konkurs odbywa się w trzech etapach:
I. Eliminacje:
Eliminacje do udziału w Konkursie dokonywane są na podstawie zgłoszeń.
Osoby, które zgłoszą się w terminie, są zobowiązane nadesłać do 25 września 2011 roku na adres: Fundacja Fundowiczów DF, ul. Kielecka 3c, 27-200 Starachowice elektroniczną wersję demonstracyjną swojego programu. Oceny dokona komisja powołana przez Organizatorów. W razie konieczności Organizatorzy dokonają przesłuchań w terminach i miejscach uzgodnionych z osobami, które zgłosiły się do konkursu. Do II etapu zostanie zaproszonych od 25 do 35 uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie opublikowana i przekazana uczestnikom do dnia 28 września 2011 roku.
II. Przesłuchania:
Przesłuchania mają charakter publiczny. W drugim etapie każdy z zakwalifikowanych uczestników wykona jeden ze zgłoszonych przez siebie utworów. Przesłuchania odbędą się w Starachowickim Centrum Kultury w dniu 8 października 2011 r. w godzinach od 11.00 15.00.

Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 16.00.

Prezentacje będzie oceniać jury, które przyzna nagrody.
Skład jury: Wojciech Dąbrowski – przewodniczący, Michał Fogg, Sławomir Fundowicz, Tomasz Kordeusz, Dariusz Sałek. Organizatorzy do jury mogą powołać inne osoby.
Jury do koncertu finałowego zakwalifikuje od 6 do 10 osób.
III. Koncert finałowy: Koncert finałowy odbędzie się w Starachowickim Centrum Kultury w dniu 8 października 2011 roku o godz. 19.00. Osoby zakwalifikowane do konkursu finałowego śpiewają jedną z dwóch piosenek przygotowanych przez uczestnika wskazaną przez jury.
Koncert finałowy uświetni występ gwiazdy wieczoru.
IV. Nagrody:
W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe:
● Grand Prix
● I nagroda – Nagroda Starosty Starachowickiego
● II nagroda – Nagroda Prezydenta Miasta Starachowice
● III nagroda – Nagroda Prezesa Fundacji Fundowiczów DF
● Nagroda dla najlepszego uczestnika, który nie ukończył jeszcze Szkoły Podstawowej
● Wyróżnienia
● Dodatkową nagrodą jest zaproszenie do udziału w koncercie finałowym VII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. Mieczysława Fogga w Warszawie.
● Laureaci nagród zostaną zaproszeni do udziału w koncertach organizowanych w miastach byłego Centralnego Okręgu Przemysłowego, w Spotkaniach z Piosenką organizowanych w ramach Festiwalu Piosenki Retro i innych koncertach.
● Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowy dyplom, a także upominki.
Jury ma prawo do podzielenia nagród oraz zaproszenie do udziału w koncertach według ustalonych przez siebie kryteriów uzgodnionych z organizatorem.

INFORMACJE DODATKOWE
● Dla uczestników konkursu będzie prowadzony Punkt konsultacyjny w każdy poniedziałek w godz.15.00-20.00 pod numerem tel. 605113540.
Konsultacji będzie udzielał ks. Dariusz Sałek.
● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką podczas przesłuchań i Koncertu Finałowego w celu archiwizacji.
● Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z przyjazdem uczestników.

.www.fundacjafundowiczow.pl