Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
z

25 lat Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach

2016.10.10
Rozmiar tekstu:A-A+

Oddział Międzyszkolny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach już od 25 lat organizuje liczne imprezy na terenie powiatu starachowickiego i godnie reprezentuje się na imprezach ogólnokrajowych, aktywnie uczestniczy w wychowaniu młodych turystów, promuje zdrowy styl życia, ekologię, poszanowanie dla dziedzictwa materialnego i duchowego Polski oraz pielęgnuje miłość do naszego kraju, poczynając od małej ojczyzny – Powiatu Starachowickiego, aż po najdalsze granice. Historię Oddziału, dokonania  i bieżące działania przybliżył wieloletni prezes Oddziału – mgr Krzysztof Kasprzyk, przewodnik świętokrzyski PTTK.Początki.Władze. 22 marca 1991 r. z inicjatywy opiekunów Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystyczne i Krzysztofa Lipca  - obecnego posła na Sejm RP, odbył się Zjazd założycielski Oddziału Międzyszkolnego PTTK. W skład pierwszego Zarządu O/M PTTK wchodzili: Krzysztof Lipiec, Radosław Płusa, Krystyna Niechciał, Katarzyna Bobkiewicz, Rafał Głodała, Tomasz Grzelka, Sławomir Kaczor, Marcin Kępa i Dariusz Lipiec. Obecny skład Zarządu Oddziału wybrany został na zjeździe 21.11.2015 r. Krzysztof Kasprzyk – prezes, Marcin Maruszak – wiceprezes, Krzysztof Szwed – wiceprezes, Katarzyna Surma – sekretarz, Adrian Jabłoński – SKARBNIK, Agata Maciąg – członek.

Członkowie i struktura. W momencie powstania Oddział liczył 160 członków zrzeszonych w następujących kołach: SKKT SP 3, SKKT SP 9, SKKT SP 10, SKKT SP 11, SKKT SP 12, Klub Miłośników Gór Świętokrzyskich „SABAT” i Klub Turystyki Pieszej przy MDK. Przez kilka lat istniały także SKKT przy ZSZ nr 1 oraz SKKT SP 13. Niestety część z nich zaprzestała działalności.
W roku 1997 roku akces do naszego Oddziału wyrazili członkowie Koła Przewodników Świętokrzyskich. W tym też czasie został zorganizowany kurs przewodników świętokrzyskich dla członków naszego Oddziału, zakończony w kwietniu 1998 roku (14 osób uzyskało uprawnienia przewodników świętokrzyskich). Kolejne kursy przewodnickie organizowaliśmy w 2006/2007 i 2010 roku.
W roku 1999 roku udało się utworzyć SKKT przy II LO, co w 2000 roku zwiększyło liczbę członków Oddziału do 114. W 2003 roku do naszego Oddziału weszło SKKT SP ze Wzdołu Rządowego. W 2004 roku liczba członków Oddziału wynosiła 102 osoby a w 2012 roku 209 osób. W 2015 roku Oddział Międzyszkolny liczył 177 członków z opłaconymi składkami PTTK.
Obecnie w strukturach Oddziału działają następujące koła, kluby i komisje: SKKT Gimnazjum nr 1 (opiekunowie: Grzegorz Gadomski, Krzysztof Kasprzyk, Franciszek Łach, Aneta Różalska), SKKT Gimnazjum nr 3 (opiekunowie: Marzena Kasprzyk, Mariusz Śledziowski), SKKT w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Stawie Kunowskim (opiekun Łukasz Woźniak), SKKT w Uniwersytecie Trzeciego Wieku (prezes Bożena Cyran)
Świętokrzyskie Koło Przewodników Świętokrzyskich i Pilotów Turystycznych im. Edmunda Massalskiego (prezes Krzysztof Szwed), Klub Instruktorów Ochrony Przyrody (prezes Marcin Maruszak), Klub Turystyki Kolejowej (prezes: Marek Zarzycki), Klub Miłośników Gór Świętokrzyskich „SABAT” (prezes Krzysztof Kasprzyk), Klub Archeologiczny „Rydno” (prezes Michał Surma), Komisja Krajoznawcza,  Komisja d/s Szlaków, Komisja Ochrony Przyrody (wraz z referatem weryfikacji Odznaki „Turysta Przyrodnik”), Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej (wraz z referatami weryfikacji Odznaki Turystyki Pieszej i Górskiej Odznaki Turystycznej).                                                                                                     

Imprezy turystyczno – krajoznawcze. Działalność programowa. Zarząd Oddziału organizował w trakcie 25 lat wiele imprez, które na stałe weszły do kalendarza programowej działalności turystyczno – krajoznawczej w powiecie starachowickim. Są to:
- Rajd Wagarowicza (w tym roku po raz 28).
- Eliminacje powiatowe i rejonowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczego - Franciszek Łach. Nasze drużyny wielokrotnie reprezentowały województwo świętokrzyskie w Finale Centralnym OMTTK.
- Mistrzostwa Powiatu Starachowickiego w Marszu na Orientację InO (w tym roku po raz 10) – opiekun: Paweł Kowalczyk.
- Piknik Archeologiczny „Rydno” w Wąchocku (w tym roku po raz 12) - opiekun: Michał Surma.
- Ogólnopolski Rajd Nocny Świętego Emeryka (od 2000 roku, w tym roku trasy rajdu przemierzała rekordowa liczba uczestników ponad 550 osób, co stawia nas w czołówce tego typu imprez w kraju) - opiekun: Krzysztof Majcher, Beata i Michał Stępniowie.
- „Wędruj z nami” (od wielu lat organizujemy, głównie w wakacje cotygodniowe wycieczki dla mieszkańców naszego miasta i regionu) - opiekun: Marcin Maruszak, Bożena Cyran.
- „Pociąg do Sandomierza” (przejazd specjalnym pociągiem, zwiedzanie Sandomierza i okolic - 2009, 2010, 2011 i 2016) - opiekun: Andrzej Cygan.
- Spotkanie na Wykusie (już po raz 15) - opiekun: Michał Surma, Bogdan Zaborski.
- Akcja sprzątania szlaków turystycznych wokół Starachowic: Nasze góry – czyste góry”.
- Rajd Parasolowy (w tym roku po raz 24).
- Rajd „Śladami Szarego” (11 X 2016 - w 100-lecie urodzin Antoniego Hedy,   odbędzie się 8 edycja) - przy wsparciu Nadleśnictwa Marcule.
- Młodzieżowy Sejmik Krajoznawczy (impreza szkoleniowa dla Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych).
Na szczególną uwagę zasługuje działalność Klubu Kolejowego, a szczególnie kol. Andrzeja Cygana, który społecznie prowadzi Mini Muzeum Kolejowe „Budka dróżnika”, na peronie kolejki wąskotorowej przy ul. Targowej.
 
Ważne wydarzenia: W 2000 roku zorganizowaliśmy wraz z Kołem Przewodników Świętokrzyskich IV Ogólnopolski Nizinny Zlot Przewodników Turystycznych PTTK, natomiast w 2010 roku XXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Przewodników na Jasną Górę, w której wzięło udział ponad 1200 przewodników w całego kraju. W 2014 roku byliśmy współorganizatorami XVII Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Imprez na Orientację (Starachowice - Wąchock). Wiosną tego roku Starachowice gościły uczestników Ogólnopolskiego Zlotu Znakarzy oraz Centralnego Kursu Znakarzy Szlaków Pieszych i Rowerowych. Wiele naszych imprez odbywa się przy wsparciu Starostwa Powiatowego i we współpracy z Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Podczas naszych imprez odbywają się konkursy z nagrodami ufundowanymi przez Zarząd Oddziału, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Starachowicach.

Szlaki turystyczne. Oddziałowa Komisja ds. szlaków opiekuje się szlakami, które zostały przez nas opracowane i wyznakowane w terenie. Są to m.in. szlaki:                                                       
- pieszy koloru żółtego ze Starachowic do Iłży (30 km),
- pieszy koloru czerwonego „Milenijny” z Wąchocka do Kałkowa (37 km),
- rowerowy koloru czerwonego „Wokół Starachowic” (był to pierwszy szlak rowerowy w województwie świętokrzyskim ok. 60 km),
- rowerowy koloru niebieskiego „Śladami zabytków techniki Doliny Kamiennej” (odcinek w granicach naszego powiatu),
- rowerowy koloru czarnego ze Skarżyska Zach. do Mostek (25 km),
- rowerowy koloru czerwonego „Gór Świętokrzyskich”, z Cedzyny do Opatowa (72 km),
- rowerowy czarny ze Świętomarzy do Iłży (51 km).
W sumie jest to 468 km, w tym 372 km szlaków rowerowych i 96 km szlaków pieszych.
Odnawianie i wytyczanie szlaków turystycznych jest możliwe dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Starostwa Powiatowego w Starachowicach a także Zarządu Głównego PTTK.

Kadra / Siedziba. Kadra programowa PTTK wygląda imponująco jak na oddział, w którym dużą grupę stanowią dzieci i młodzież: Przewodnicy Turystyczni - 26 osób, Piloci wycieczek - 22 osoby, Przodownicy Turystki Górskiej - 8 osób, Przodownicy Turystyki Pieszej - 9 osób, Instruktorzy Ochrony Przyrody - 22 osoby, Instruktorzy Krajoznawstwa - 3 osoby, Instruktorzy Przewodnictwa - 4 osoby, Organizatorzy Turystyki - 12 osób, Znakarze Szlaków Turystycznych - 9 osób, Opiekunowie SKKT - 7 osób.
Doceniając wkład pracy wniesiony w rozwój i popularyzację turystyki i krajoznawstwa, Zarząd Główny PTTK przyznał wielu członkom Oddziału Honorowe Odznaki PTTK oraz Oznaki PTTK „ Za pracę z młodzieżą”. Zaś Koło Przewodników Świętokrzyskich zostało odznaczone Złotą Odznaką Honorową PTTK. Oddział Międzyszkolny należy do Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Świętokrzyskiego.
Przez 25 lat działalności lokalu użyczali nam: Komisja Zakładowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, Komenda Hufca ZHP w Starachowicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Starachowicach, Gimnazjum nr 1 w Starachowicach, w którym nasza siedziba mieści się od 1999 roku.
Wszystkich miłośników ruchu na świeżym powietrzu i ciekawych historii i atrakcji naszego regionu serdecznie zapraszamy do współpracy; adres do korespondencji:
Gimnazjum nr 1, ul. Kielecka 3,  27-200 Starachowice tel. 661 559 505, fax. 41 275 52 44, email: poczta@starachowice.pttk.pl.

Jubileusz. 08 października br, 25-lecie działalności. Oddział obchodził uroczysty jubileusz, który odbył się w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, przy udziale licznych gości – przedstawicieli władz samorządowych, władz PTTK, członków i sympatyków. Przy okazji gratulacji i podziękowań, wspomnień i odznaczeń odbył się Sejmik Krajoznawczy, na który składały się referaty: „Krótki rys historyczny Oddziału Międzyszkolnego PTTK w Starachowicach" - prelegent Krzysztof Kasprzyk, "110 lat Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - prelegent Bogdan Zaborski, "Edmund Massalski regionalista i krajoznawca" - prelegent dr Cezary Jastrzębski.
    
Goście. Wśród zaproszonych gości pojawili się przedstawiciele m.in.: Wojewody Świętokrzyskiego pan Paweł Lubieniecki, Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pan Jakub Oczkowski, Starostwa powiatowego kierownik Zespołu do spraw promocji i kultury pan Andrzej Przygoda, prezydent miasta Starachowice Marek Materek wraz z zastępcą Jerzym Miśkiewiczem, zastępca Burmistrza miasta Wąchock Sebastian Staniszewski, Zarządu Głównego PTTK Andrzej Wąsikowski, zaprzyjaźnionych Oddziałów PTTK Woj. Świętokrzyskiego, okolicznych Nadleśnictw, Komendanta Hufca ZHP Starachowice Małgorzata Ślaska, dyrektorzy Szkół oraz uczniowie oraz grono sympatyków z UTW w Starachowicach.

Wyróżnienia i odznaczenia. Prezes Kasprzyk wręczył dla członków Oddziału  - opiekunów Szkolnych Kół  Krajoznawczo–Turystycznych działających przy Gimnazjum nr 1 i 3 oraz w Placówce Szkolno-Wychowawczej w Stawie Kunowskim. Wyróżnieni zostali: Aneta Różalska, Grzegorz Gadomski, Franciszek Łach, Marzena Kasprzyk, Mariusz Śledziowski, Łukasz Woźniak oraz Cezary Jastrzębski.
Odznakę „Orli Lot" otrzymali młodzieżowi liderzy turystyki: Magdalena Nowak i Mateusz Szwed. Odznakę "25 lat w PTTK" otrzymał Adrian Jabłoński,  Odznakę „50 lat w PTTK" otrzymali Henryk Kołodziejski oraz Andrzej Cygan.
Na wniosek Oddziału Międzyszkolnego Zarząd Główny PTTK w Warszawie przyznał: Medal PTTK Urzędowi Miasta i Gminy w Wąchocku, dyplom PTTK Agacie Maciąg i Maciejowi Szwedowi, Złotą Odznakę Zasłużony w Pracy PTTK Wśród Młodzieży otrzymali Franciszek Łach i Marek Cierpisz, brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Adrian Jabłoński, Bogdan Zaborski, Bożena Cyran, Marcin Maruszak, Katarzyna Surma.
Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymał Michał Surma.

oprac.: Piotr Gos