Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu starachowickiego

Czerwony szlak pieszy

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Pieszy
  • Trudność trasy:
   Dla Średniozaawansowanych
  • Przebieg trasy:
   • skarżyski
   • starachowicki
  • Długość trasy:
   54 km.
  • Region turystyczny:
   • Skarżysko-Kamienna i okolice
   • Starachowice i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Oddział Miedzyszkolny PTTK
  • Dane organizatora:
   , 0
 • Opis

  Kilometrarz:

   
  0,0 km Starachowice ul. Marszałka Piłsudskiego, brama Muzeum Przyrody i Techniki
  0,5 km Starachowice Zach. Przystanek MZK
  1,0 km Starachowice Zach. PKP
  3,7 km Starachowice ul Bema /MZK/
  5,1 km Wąchock kapliczka Św. Jacka
  6,4 km Wąchock – przejazd kolejowy /ul Krzemienica/
  8,0 km Wąchock – rynek
  8,3 km Wąchock – klasztor
  8,6 km Wąchock –wał pprzeciwpowodziowy rzeki Kamiennej
  9,5 km Wąchock - kapliczka św. Rocha
  14,0 km Marcinków – wejście szlaku
  14,7 km Marcinków – koniec wioski
  16,2 km pozostałości młyna w rzece Kamiennej
  17,6 km młyn i stadnina koni – gospodarstwo agroturystyczne
  18,5 km młyn na rzece Kamiennej z agregatem prądowym
  22,0 km Skarżysko Kamienna pomnik żołnierzy AK
  23,7 km Skarżysko ul 3 Maja –dom Sedlaka
  25,1 km Skarżysko Miejskie Centrum Kultury – PTTK, koniec znakowanego szlaku
  26,5 km Skarżysko – Sanktuarium MB Ostrobramskiej
   
  STARACHOWICE - Kałków, sanktuarium MB Bolesnej Królowej Polski

    0,0 km Starachowice ul. Marszałka Piłsudskiego, brama Muzeum Przyrody i Techniki
    0,6 km Starachowice ul. Rogowskiego /teren byłej FSC – Zakładów Dolnych/
    2,5 km Stacja kolejki wąskotorowej “Starachowice Wschodnie Wąskotorowe”
    3.0 km Starachowice ul Zgodna
    4,8 km Starachowice ul Boczna przystanek MZK
    7,8 km Starachowice Michałów ul Wschodnia 33 – dęby, pomniki przyrody
    8,5 km Starachowice ul Warszawka /tunel pod linią kolejową/
  10,3 km początek asfaltowej drogi obok zalewu w Brodach
  11,2 km Styków ul Poprzeczna
  12,5 km Ruda ul Widok
  13,7 km Ruda przystanek MZK szkoła.
  15,5 km Brody. Tama i zabytki techniki związane ze Staropolskim Zagłębiem Przemysłowym
  16,8 km Krynki kościół
  17,1 km Krynki początek polnej drogi
  18,1 km punkt widokowy na wzniesieniu w Krynkach
  19,0 km droga Krynki – Godów
  19,9 km rezerwat “Skały w Krynkach”
  20,3 km zalew w Brodach – zbiornik wodny “oczko”
  20,6 km droga Starachowice – Ostrowiec
  21,9 km mogiła mieszkańców Gębic z czasów II wojny światowej
  24,3 km mogiła mieszkańców Zuchowca z czasów II wojny światowej
  27,3 km Kałków. Sanktuarium Maryjne, dom pielgrzyma, Golgota.
  27,6 km Kałków, przystanek PKS – koniec szlaku
   
  Szlak zaczyna się na przystanku PKS w Kałkowie. Możliwość dojazdu autobusem PKS ze Starachowic lub pieszo ze Stykowa z przystanku MZK (ok. 4 km). Wzdłuż drogi zwanej „Drogą Martyrologii Ludu Świętokrzyskiego” postawiono stacje Drogi Krzyżowej.
  Przez Kałków biegnie również szlak niebieski prowadzący z Kunowa (Pętkowic) do Nowej Słupi. Dochodzimy do Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie. Jeśli pozwala nam na to czas istnieje możliwość zwiedzenia obiektu. Z drogi do Nietuliska skręcamy w lewo i idąc obok cmentarza dochodzimy do Godowa. Szlak prowadzi nas na wzniesienie, na którym skręcamy w lewo i zmierzamy w kierunku lasu. Las ten skrywa wiele mogił pomordowanych mieszkańców wsi Godów, Gębice i Żuchowiec. Podążając szlakiem dochodzimy do drogi Starachowice – Ostrowiec. Przekraczamy ją, mijamy oczko wodne (część zalewu w Brodach) i po przejściu 50 metrów wchodzimy w na teren rezerwatu skalnego w Krynkach. Po drodze mijamy tablicę informacyjną na temat rezerwatu. Podążamy leśną drogą, która prowadzi nas na szczyt wzniesienia (punkt widokowy na Pasmo Gór Świętokrzyskich). Przed nami wyłania się powoli miejscowość Krynki. Po drodze mijamy barokowy kościół z 1727 roku, w którym do dziś znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Skręcamy w lewo przechodząc obok budynku Gminy Brody. Przechodzimy obok tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Stanisława Staszica, a dalej przez zaporę dochodzimy do drogi Starachowice – Brody. Mijamy budynek szkoły w Rudzie i wychodzimy na ul. Widok. Po lewej /południowej/ stronie za zabudowaniami, odsłonięcie geologiczne, monumentalne bloki piaskowca z jaskiniami i bogatą strukturą urzeźbienia. Następnie ul. Południową dochodzimy do lasu. W prawo pod wiadukt droga prowadzi do wioski Adamów, szlak natomiast dochodząc do zabudowań Stykowa prowadzi ulicą Poprzeczną. Przed mostem skręcamy w prawo. Mijamy: oczyszczalnię ścieków, betonowy szkielet elektrowni – budowy rozpoczętej w latach 30-tych XX w, wioskę Dziurów leżącą po drugiej stronie torów. Dalej idąc prosto dochodzimy do starego torowiska linii kolejowej, przecinając drogę wiodącą na most w kierunku Kuczowa. Polną drogą obok kolejowego gospodarstwa, po kilkunastu metrach przechodzi pod linią kolejową na drugą stronę – skręcamy w lewo. Szlak dochodzi do ulicy Warszawka. Idąc obok torów kolejowych wchodzimy w ul. Wschodnią w Michałowie – dzielnicy Starachowic. Droga dalej prowadzi skrajem lasu, do przysiółka zwanego „Kornatka” – obecnie jest to część Starachowic. Obok dużego głazu narzutowego, miejskiej oczyszczalni ścieków, dochodzimy do ulicy Bocznej. Wchodzimy w ulicę Zgodną, mijając zlokalizowane przy niej kolejno cmentarze: parafialny i komunalny. Szlak prowadzi do ulicy Iłżeckiej, przechodząc obok najstarszego cmentarza z nagrobkami z pierwszej połowy XIX wieku - wzdłuż płotu placu targowego dochodzimy do peronu kolejki wąskotorowej do Iłży. Szlak pod wiaduktem prowadzi na drugą stronę torów. Dochodzimy do mostu przy ulicy Wierzbowej. Za mostem skręcamy w prawo i idąc brzegiem dochodzimy do kolejnego mostu na rzece Kamiennej.
  Jesteśmy na ulicy Władysława Rogowskiego – długoletniego szefa produkcji Wielkiego Pieca, przebiegającej przez środek byłych Zakładów Dolnych FSC Starachowice. Przed mostem na rzece Kamiennej ustawiono w 1997 roku zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą zmianę koryta rzeki w 1932 roku. Mijamy po prawej stronie zabudowania fabryczne Odlewni Polskich S.A., za torami kolejowymi przechodzimy mostem na zasypanym kanale roboczym z wielkiego pieca i po schodkach wchodzimy w tunel pod bocznicą. Idziemy ulicą Piłsudskiego, zwaną dawniej Starachowicką, Marszałkowską - obok kamiennego budynku mieszkalnego. W czasie okupacji stały dwa i w drugim mieściło się więzienie. Na jego miejscu wystawiono mur z tablicą upamiętniającą uwolnienie w 1943 roku siedemdziesięciu osób. Po prawej stronie, na skarpie wśród drzewek, pomnik żołnierzy radzieckich z 1946 roku. Szlak wiedzie wzdłuż ogrodzenia do bramy na teren Muzeum Przyrody i Techniki.
  Wędrówkę warto przerwać by zwiedzić Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura, są to obiekty Zakładu Wielkopiecowego. W 1899 wybudowano nowy wielki piec na koks, wprowadzając szereg maszyn i urządzeń pomocniczych. Zamknięty w 1968 roku, udostępniony został do zwiedzania w 1999 roku. Warto obejrzeć stałe wystawy, zwłaszcza motoryzacyjną.
  Północnym wyjściem wchodzimy w ulicę Piłsudskiego, przecinamy ją, wchodząc w ulicę Krywki. Po lewej stronie mijamy figurę Św. Barbary, patronki górników, a po prawej, w miejscu starego szpitala, odnowiony budynek starostwa. Nie przypadkowo postawiono w tym miejscu figurkę patronki górników, w pobliżu znajdowała się kopalnia rudy żelaza „Herkules”. Widoczne wyżej zabudowania to budynek dyrekcji dawnego „Dozorostwa Wielkich Pieców”. Zbudowany w 1838 roku mieści obecnie stację turystyczną i muzeum gromadzące zbiory archeologiczne i historyczne. Teren dookoła to pole namiotowe Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach.
  Schodzimy w dół obok ogrodzenia, przecinamy ul. Radomską i ulicą Hutniczą dochodzimy do dworca PKS i PKP. Plac dworcowy to początek trzech szlaków turystycznych: zielonego do Łącznej, czarnego na Wykus i żółtego do Iłży.
  Idąc ulicą Sportową, po prawej stronie mijamy dziewiętnastowieczny budynek mieszkalny, jedyny zachowany z początku budowy Zakładów Starachowickich. Wchodzimy w ulicę Widok, a zarazem w osiedle „Kolonia Robotnicza”, zbudowane w latach dwudziestych XX wieku dla robotników nowopowstającej Fabryki Amunicji w Starachowicach.
  Wędrujemy na zachód ulicami: Nową, Miłą, Wąchocką, Wąwóz - wchodząc w ulicę Pogodną.
  Mijamy po lewej stronie drewniany dom z pamiątkowa tablicą poświęconą pomięci żołnierza AK – Jana Sieronia ps. Kawka.
  Po dojściu do ul. Bema idziemy prosto, by po kilkudziesięciu metrach skręcić w lewo, w ul. Mieszała. Za znakami skręcamy w prawo, w wąską drogę do lasu. Przekraczamy potok i nasyp po bocznicy kolejowej do FSC. Po lewej stronie mijamy wzniesienie zwane „Zarżniętą Górą”. Wchodzimy do Wąchocka – w ulicę Hutniczą i nią udajemy się do góry w las. Na wzniesieniu przy kapliczce św. Jacka skręcamy w lewo, przekraczając kolejny potok – po prawej stronie w gąszczu samosiejek, ruiny młyna wodnego.
  Dalej szlak prowadzi drogą skrajem lasu do ul. Partyzantów. Przed przejazdem kolejowym można zboczyć w prawo – w odległości około 300 m zachowała się część żydowskiego cmentarza.
  Po przejściu przez tory kolejowe idziemy około 1 km do drogi Ostrowiec – Skarżysko. Skręcamy w prawo i idąc w kierunku rynku w Wąchocku, mijamy XIX wieczne mieszczańskie domy z przejezdnymi sieniami.
  Przed nami odnowiony rynek z pomnikiem legendarnego dowódcy zgrupowania AK – majora Jana Piwnika ps Ponury. Droga w lewo w górę, prowadzi do Bodzentyna , przez kompleks leśny z Polaną Langiewicza i rezerwatem „Wykus”. Szlak skręca w prawo obok szkoły. Przed budynkiem pomnik poświęcony żołnierzom poległym w latach 1918 – 1920, a dalej mogiła powstańca z 1863 roku. Na wprost Opactwo OO Cystersów z późnoromańskim kościołem i barokową bryłą klasztoru. Idąc dalej - zapora wodna i ruiny budynku/pałacu Schoenberga. Trwa jego odbudowa wraz ze zbiornikiem wodnym. Wracamy na szlak. Drogą udajemy się w kierunku wzniesienia a dalej ścieżką dochodzimy do kapliczki Św. Rocha.
  Północny stok tego wzniesienia i pobliskie łąki, to poligon dla samochodów wojskowych z pobliskich zakładów MAN – dawnej FSC Starachowice.
  Szlak prowadzony jest dalej kilkaset metrów drogą asfaltową na zachód. Przed pierwszym gospodarstwem skręca w lewo do lasu - teren lekko się wznosi. Po dotarciu do połowy wzniesienia skręcamy w prawo /na zachód/ w leśną drogę opadającą w dół.
  Wchodząc do wioski Marcinków, dochodzimy ponownie do drogi z Wąchocka i po przejściu około kilometra skręcamy przed szkołą w lewo. Za zabudowaniami skręcamy w prawo – na zachód, dalszą część trasy pokonujemy drogą gruntową, równoległą do asfaltowej drogi przez wieś.
  Po wejściu do lasu skręcamy w prawo / na północ/, przecinając na końcu wsi drogę w kierunku Skarżyska i wraz ze znakami niebieskiego szlaku rowerowego wchodzimy na rozległe łąki nad Kamienną. Po przekroczeniu rzeczki Kaczki – wpadającej w pobliżu do Kamiennej, udajemy się za znakami w kierunku widocznego w oddali lasku.
  Leśną drogą dochodzimy do brodu i pozostałości młyna wodnego na rzece Kamienna.
  Pieszy szlak czerwony wraz z niebieskim rowerowym prowadzony jest dalej w lewo – po prawej stronie pozostaje długa śródleśna dolina odgrodzona drutem i taśmą. Są to tereny gospodarstwa agroturystycznego, miejsce wypasu stada pięknych koni rasy „Fiord”.
  Droga leśna przechodzi w brukowaną i po dojściu do sosnowego młodnika z brzozową aleją szlak czerwony skręca w prawo, natomiast niebieski szlak rowerowy nadal prowadzony jest prosto.
  Po kilkunastu metrach na wprost widoczne jest gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn” a szlak pieszy skręca w leśną drogę w lewo.
  Za znakami dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, skręcamy w prawo w dół. Przed nami rozlewisko rzeki Kamiennej, grobla z kładką a dalej mostek. Po drugiej stronie rzeki widać zabudowania i młyn wodny – obecnie znajduje się w nim turbina wytwarzająca energię elektryczną.
  Od tego miejsca szlak prowadzony jest skrajem lasu. Po lewej stronie można jeszcze zobaczyć elementy betonowego ogrodzenia zakładu. Dochodzimy do drogi ze znakami niebieskiego szlaku rowerowego a dalej do asfaltowej drogi z Parszowa. Po przejściu mostem rzeki Kamiennej wchodzimy do Skarżyska w ulicę 3 – maja. Kierujemy się do centrum i po przejściu wiaduktem torów kolejowych, na skrzyżowaniu dróg skręcamy na lewo, w ulicę Niepodległości. Za kościołem skręcamy w ulicę Słowackiego i dochodzimy do skrzyżowania z al. Tysiąclecia - do budynku Miejskiego Centrum Kultury, a zarazem siedziby Zarządu Oddziału PTTK Skarżysko. Przy nim kończy się obecnie czerwony szlak pieszy. Do kościoła przy ul. Wileńskiej - sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, możemy dojść już bez znaków.
  Powrót pieszo tą samą drogą do wiaduktu, a dalej przejście do dworca PKP. Do Starachowic można jechać autobusem MZK lub pociągiem /szynobusem/.