Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
Kąpielisko Piachy

Zbiornik rekreacyjny "Piachy" w Starachowicach, we wschodniej części miasta między ul. Ostrowiecką i linią kolejową Starachowice - Michałów

  • Starachowice, Składowa
  • (041) 274-17-07
Zalew w Brodach

w Brodach należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej utworzony w przewężeniu doliny rzecznej.

  • Brody