Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
Kąpielisko Lubianka im. Władysława Wagnera

Zbiornik rekreacyjny Lubianka w Starachowicach na rzece Lubiance, położony w południowej części miasta, na obrzeżach Sieradowickiego Parku Krajobrazowego

  • Starachowice, Południowa
  • (041) 274-17-07
Kąpielisko Piachy

Zbiornik rekreacyjny "Piachy" w Starachowicach, we wschodniej części miasta między ul. Ostrowiecką i linią kolejową Starachowice - Michałów

  • Starachowice, Składowa
  • (041) 274-17-07
Zalew w Brodach

w Brodach należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej utworzony w przewężeniu doliny rzecznej.

  • Brody
Zbiornik rekreacyjny Pasternik

Zbiornik rekreacyjny "Pasternik" w Starachowicach na 59 kilometrze rz. Kamiennej, w zachodniej części miasta o pow. lustra wody 42 ha.

  • Starachowice, ul. Radomska (skrzyżowanie ul. Radomskiej z ul. Kielecką) 12
Zbiornik rekreacyjny Wióry

Zbiornik rekreacyjny "Wióry" zbiornik wodny na rzece Świślinie. Zapora o wysokości 21 m znajduje się kilka km powyżej miejscowości Doły Biskupie.

  • Doły Biskupie