Logo
  • PTTK
  • ROT
  • Logo powiatu starachowickiego
Zalew w Brodach

w Brodach należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej utworzony w przewężeniu doliny rzecznej.

  • Brody
Zbiornik rekreacyjny Lubianka - Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku

Zbiornik rekreacyjny Lubianka w Starachowicach na rzece Lubiance, położony w południowej części miasta, na obrzeżach Sieradowickiego Parku Krajobrazowego

  • Starachowice, ul. Szkolna 14
  • (041) 274-17-07
Zbiornik rekreacyjny Pasternik

Zbiornik rekreacyjny "Pasternik" w Starachowicach na 59 kilometrze rz. Kamiennej, w zachodniej części miasta o pow. lustra wody 42 ha.

  • Starachowice
Zbiornik rekreacyjny Piachy - Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku

Zbiornik rekreacyjny "Piachy" w Starachowicach, we wschodniej części miasta między ul. Ostrowiecką i linią kolejową Starachowice - Michałów

  • Starachowice, Szkolna 14
  • (041) 274-17-07
Zbiornik rekreacyjny Wióry

Zbiornik rekreacyjny "Wióry" zbiornik wodny na rzece Świślinie. Zapora o wysokości 21 m znajduje się kilka km powyżej miejscowości Doły Biskupie.

  • Doły Biskupie