Logo
 • PTTK
 • ROT
 • Logo powiatu starachowickiego
Nieczynny kamieniołom w Młynku

Nieczynny kamieniołom w Młynku znajduje się na zalesionym, stromym stoku góry nad rzeczką Świętojanką.

 • Młynek
Rezerwat Rosochacz

„Rezerwat Rosochacz ” położony jest koło miejscowości Lubienia, na skraju lasu, przy drodze Starachowice - Lubienia. Biegnie tędy około dwukilometrowa ścieżka dydaktyczna, na której z pomostów zbudowanych nad torfowiskami możemy poznawać ciekawe i chronione gatunki roślin. Dobre położenie komunikacyjne oraz bogactwo przyrody wokół ścieżki dydaktycznej sprawiają, że stanowi ona idealną trasę, np. na rodzinny spacer.

 • Lubienia
Rezerwat Skały pod Adamowem

Rezerwat „ Skały pod Adamowem ” obejmuje wychodnie piaskowców dolnojurajskich występujące na stoku Doliny strumyka Ruśnia. Długotrwałe procesy wietrzenia nadały im kształt ambon, głęboko podciętych okapów i  grzybów skalnych. Ściany mają wysokość do 6 m.

 • Brody
Rezerwat Skały w Krynkach

Rezerwat „ Skały w Krynkach” to chroniony fragment lasu na stoku Doliny Kamiennej w pobliżu Zalewu w Brodach, na południe od miejscowości Krynki Małe.

 • Krynki
Rezerwat Wykus

Rezerwat należy do nadleśnictwa Suchedniów, leśnictwa Bronkowice, gminy Bodzentyn i Wąchock. Przedmiotem ochrony w rezerwacie są zróżnicowane i cechujące się znacznym stopniem naturalności lasy z udziałem sosny, jodły i dębu, graba, brzozy, osiki i olszy. W centrum rezerwatu znajduje się polana z pomnikiem w formie kapliczki upamiętniającym znajdujące się tu miejsce obozowania partyzantów AK ze zgrupowania „Ponurego” (Jana Piwnika). W lesie znajdują się też liczne mogiły partyzanckie.

 • Starachowice
Ściana skalna w Krynkach

Ściana skalna w Krynkach - to pozostałości nieczynnego kamieniołomu wraz z pobliskim źródłem na zboczu Doliny Kamiennej w Krynkach

 • Krynki
Sieradowicki Park Krajobrazowy

Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Obejmuje Płaskowyż Suchedniowski oraz północną część Gór Świętokrzyskich. Leży pomiędzy doliną rzeki Kamiennej na północy i Doliną Bodzentyńską na południu. Od wschodu ograniczają go doliny rzek Świśliny i Pokrzywianki, a od zachodu dolina Kamionki.

 • Starachowice
Skały w Rudzie

Skały w Rudzie położone na malowniczym stoku nad Zalewem w Brodach. Występują tam niezliczone większe i mniejsze bloki skał, zbudowane z piaskowców dolnotriasowych.

 • Brody
Zapadnie Doły

„Zapadłe Doły” koło leśniczówki Klepacze to zaprojektowany niedawno rezerwat, w którym króluje 400-letni dąb „ Maciek” o siedmiometrowym obwodzie pnia.

 • Brody