Starachowicka Kolej Wąskotorowa


  Podjęty przez Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych i  Powiat Starachowicki trud rewitalizacji Starachowickiej Kolei Wąskotorowej jest powodem  zainteresowania losami kolejek w okolicy Starachowic w XIX, XX i XXI wieku. Temat ten został omówiony na konferencji pt. „Z dziejów przemysłu starachowickiego – ludzie i ich dokonania”, zorganizowanej w czerwcu 2003 r. przez Powiat Starachowicki w ramach imprezy „Jarmark u Starzecha”. Dr Mirosław Holewiński i dr Leszek Bylina z Politechniki Krakowskiej przedstawili opracowanie: „Starachowickie koleje wąskotorowe oraz ich problematyka konserwatorska”, w którym zaakcentowali historię kolejki wąskotorowej Towarzystwa Starachowickich Zakładów Górniczych S A w Starachowicach.  
 
 W mojej pracy próbuję uzupełnić wiadomości na temat starachowickiej kolejki zakładowej oraz udokumentować zachowane ślady i historię pozostałych kolejek wąskotorowych w tej okolicy. Przygotowywanie i zbieranie informacji do tego opracowania trwało bardzo krótko, od początku roku 2004 - cały czas zbierane są nowe materiały.

Parowóz serii Pt.

 W związku z tym zwracam się z prośbą do wszystkich osób i instytucji mogących udzielić nowych wiadomości na temat kolejek wąskotorowych, kopalń rudy żelaza z okolic Starachowic, mogących udostępnić zdjęcia, o kontakt na adres: acygan@poczta.onet.pl

Dziękuję jednocześnie wszystkim za udostępnione dotąd materiały.

Opracowanie: Andrzej Cygan


Spis podstron:

1. Wstęp
2.
Magistrala główna
3.
Wykaz bocznic magistrali głównej
4.
Historia kolejki