Miejsca pamięci narodowej


 

_images/brak.jpeg

Miejsca pamięci narodowej w Starachowicach

 

 


Pomnik Obrońców Starachowic 1939

Znajduje się na skrzyżowaniu ulic 17 Stycznia i Al. Wyzwolenia

fot. Pomnik obrońcow Starachowic

Pomnik w formie betonowej, nieregularnej, uskokowej ścianki, z widoczną „na przestrzał” datą 6.IX.1939 oraz tablicą z brązu (64 x 98 cm) z napisem: 6 WRZEŚNIA 1939 R.| BATERIA | PRZECIWLOTNICZA | CYWILNEJ OBRONY | STARACHOWIC | ZMUSIŁA DO ODWROTU | CZOŁÓWKĘ PANCERNĄ | WOJSK NIEMIECKICH | W ODWECIE | NIEMCY ZAMORDOWALI | 23 OSOBY NA TERENIE | WANACJI I MICHAŁOWA | CZEŚĆ PAMIĘCI | PIERWSZYM OFIAROM | TERRORU | SPOŁECZEŃSTWO | STARACHOWICE 6.IX.1984. Przed pomnikiem znajduje się działko przeciw lotnicze oraz alejka, przy której umieszczono napis z betonowych liter: OBROŃCOM STARACHOWIC.

W dniu wybuchu II wojny światowej w Starachowicach utworzono Komendę Obrony W dniu wybuchu II wojny światowej w Starachowicach utworzono Komendę Obrony Miasta, na czele której stanął mjr Trzebiński . Zadaniem komendy było zabezpieczenie miasta i Zakładów Starachowickich przed nalotami niemieckiej Luftwaffe. W zakładach utworzono posterunki obserwacyjne i ustawiono dwie baterie  dział przeciwlotniczych. Ponadto pracownicy zakładów, rezerwiści por. Leszek Kistelski i ppor. Jerzy Sosnowski  sformowali baterię  zenitówek, którą ustawiono w południowej części miasta. Stanowiska artylerii przeciwlotniczej rozmieszczono także na wzgórzach okalających miasto. Ponieważ zakłady zaprzestały w tym czasie produkcji , z części robotników sformowano pluton, które miały bronić miasta . Ich organizatorem był por. L. Kistelski.
Dnia 7 września 1939 r.  oddziały rozpoznawcze 2 Dywizji Lekkiej  Wehrmachtu, działającej na Kielecczyźnie  i pragnącej za wszelką cenę osiągnąć linię Wisły, usiłowały zająć Starachowice . Atak Niemców został powstrzymany przez zdecydowany opór obrońców miasta. Dopiero wieczorem por. Kistelski opuścił miasto na czele dwóch plutonów dział udając się pod Iłżę, gdzie w następnych dniach walczył w składzie Grupy Operacyjnej gen. Stanisława Skwarczyńskiego. Starachowice zostały zajęte przez niemieckie oddziały rankiem 8 września. W odwet za opór stawiany przez obrońców, hitlerowcy zajmując miasto na jego przedmieściach, w Michałowie i Wanacji, zamordowali 23 osoby.

źródło: "Miejca pamięci narodowej 1939-1945 w województwie kieleckim", L.Kaczanowski, B.Paprocki, Biuro Dokumentacji Zabytków, Kielce, 1989r.

 Spis podstron:

1. Pomnik Obrońców Starachowic 1939 (ul. 6 września)
2. Pomnik ofiar terroru oraz członków ruchu oporu 1939-1945 (skrzyżowanie ulic Radomskiej i 1 Maja)
3. Tablica pamiątkowa poległych w czasie II wojny światowej (Kościół p.w. Św. Trójcy)
4.
Tablica pamiątkowa żołnierzy Armii Krajowej z Oddziału „Szarego” (Kościół p.w. Wszystkich Świętych)
5.
Tablica nauczycieli 1939 – 1945 (ul. Mrozowskiego)
6.
Tablica upamiętniająca zamach na Erika 1944 r. (Rynek)
7.
Pomnik ofiar egzekucji 1942 r. (Rynek)
8.
Pomnik Harcerzy 1944 (ul. Ostrowiecka)
9.
Pomnik harcerzy – ofiar II wojny św. (skwer między Al. Armii Krajowej a ul. L. Waryńskiego)
10.
Pomnik bohaterów walk 1939-1945 (ul. Konstytucji 3 Maja)