Turystyka rowerowa


 

_images/brak.jpeg

Na rowerach !!!

 

 

1. Starachowice – Bór Kunowski – Krynki – Styków – Starachowice

   0,0 – Starachowice, 8,0 – Adamów, 12,5 – Brody tama, szlak rowerowy zielony, 18,3 – Bór Kunowski, 20,5 – Bór Kunowski, pomnik, 23,6 – Staw Kunowski, szkoła, 29,0 – Brody, Urząd Gminy, 39,0 – Starachowice.


Wyjazd ze Starachowic szlakiem żółtym do Brodów. Od tamy w Brodach do Boru Kunowskiego, za znakami zielonego szlaku rowerowego.
    Na końcu wioski szlak zielony skręca w lewo skos. My kierujemy się w prawo skos. Po około 500 metrach znajdujemy pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców wioski w lipcu 1943 roku.
    300 metrów dalej skręcamy w prawo, w linię oddziałową – 2 km piaszczystej drogi.
    Dojazd do lokalnej drogi z Boru Kunowskiego. Po wyjeździe z lasu obok szkoły, przejazd kolejowy i skręt w prawo, w polną drogę do mostku na rzece Kamiennej. Dalej ulicą do drogi krajowej nr 9 – po drugiej stronie droga do Krynek.
    Skręcamy w prawo, w drogę równoległą do 9-tki, a przed wiaduktem w Brodach przecinamy ją jadąc do Starachowic. Przy przejeździe w Brodach spotykamy znaki żółtego szlaku rowerowego i nim wracamy do Starachowic.

 
2. Starachowice – Lipie – Małyszyn – Białka – Iłża – Koszary – Starachowice
 
     0,0 – Starachowice, 12,0 – Małyszyn, 16,0 – Białka, 22,0 – Iłża, 30,0 – Koszary, 38,0 – Marcule, 54,0 – Starachowice
               
       
Ze Starachowic do wioski Lipie jedziemy czarnym szlakiem rowerowym. Wraz ze szlakiem czerwonym dojeżdżamy do końca przysiółka Lipia, Podłaziska. Szlak skręca w lewo, my zaś kierujemy się prosto wjeżdżając do lasu. Dojeżdżamy do Małyszyna Dolnego, a dalej do Jasieńca. Tu już spotykamy znaki rowerowych szlaków do Iłży. Kierując się na północ, skręcamy za znakami zielonego szlaku rowerowego w las. Przez wioskę Białka wjeżdżamy do Iłży. Przed kościołem skręcamy w prawo i uliczkami dojeżdżamy do drogi krajowej nr 9. Po drugiej stronie widoczne znaki pieszego szlaku żółtego. Wraz z nimi podchodzimy pod zamek.
 Jedną z atrakcji Iłży jest kolejka wąskotorowa. By dotrzeć do stacji kierujemy się drogą nr 9 w kierunku Starachowic, po prawej stronie nad zalewem zlokalizowano końcowy przystanek. 300 metrów dalej za wzniesieniem, po lewej stronie – wapiennik. Warto go zobaczyć, by podziwiać rozległe wyrobiska kamienia wapiennego. By nie jechać dalej ruchliwą drogą krajową, jedziemy na wschód drogą przez Błaziny Górne w kierunku lasu. Po spotkaniu z pieszym szlakiem żółtym, jedziemy do wioski Koszary, a dalej rowerowym szlakiem zielonym do Marcul. Ponownie przecinamy drogę nr 9 i jadąc za znakami szlaku zielonego, a następnie żółtego pieszego dojeżdżamy do Lipia. Powrót do Starachowic czarnym szlakiem rowerowym.
 
 
3. Starachowice – Ostrowiec Świętokrzyski – Starachowice
 
    Wycieczkę rozpoczynamy przez Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i kierujemy się niebieskim szlakiem rowerowym.
Szlak prowadzi dalej ulicami: Wierzbową i 17 Stycznia. Przekraczamy most na rzece Kamiennej i po prawej stronie mijamy pomnik "Obrońcom Starachowic" z działkiem przeciwlotniczym. Dalej wjazd w lewo, w ul. Ostrowiecką. To już nam znana droga nr 42 - należy zachować ostrożność. Po ok. 700m skręcamy w lewo w ul. Składową. Mijamy zalew "Piachy", rzeczkę Lubiankę i jedziemy polną drogą w kierunku dzielnicy Starachowic – Michałowa, wjeżdżamy na pozostałości tamy w Michałowie (w lewo). Mijamy zabudowania dawnej osady przemysłowej przy ul. Lenartowskiej, przejazd kolejowy i skręcamy w prawo. Po minięciu miejscowości Dziurów przejeżdżamy pod torami kolejowymi. Na skrzyżowaniu w Podlesiu jedziemy prosto. Po prawej Zalew Brodzki o powierzchni 260 ha, na którego brzegach znajduje się kilka ośrodków wypoczynkowych. Na następnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo i dojeżdżamy do tamy w Brodach.
 Brody „Iłżeckie”. W roku 1840 zbudowano tu tamę na rzece Kamiennej, której kamienny przepust został wkomponowany w konstrukcję nowej zapory wzniesionej w 1963 roku.
Jedziemy koroną zapory. Przy zjeździe mijamy pomnik ku czci Stanisława Staszica. Przejeżdżamy wzdłuż zalewu w Brodach do Krynek. Warto tu zjechać ze szlaku i zwiedzić barokowy kościół parafialny p. w. Wniebowzięcia NMP. Przy drodze spotykamy znaki czerwonego szlaku pieszego, którymi możemy męcząc się pod górę dojechać do bardzo ciekawego pod względem przyrodniczym rezerwatu skalnego. Jest to odsłonięcie geologiczne piaskowca z wieloma interesującymi formami, przybierającymi kształt skalnych grzybów, ambon, okapów.
 Po raz kolejny wjeżdżamy na drogę nr 42 - w prawo a po 300 m skręcamy w lewo i przez las, asfaltową drogą, wzdłuż której mijamy szereg kapliczek będących stacjami Drogi Krzyżowej, dojeżdżamy do wsi Kałków, gdzie na skrzyżowaniu skręcamy w lewo do Godowa.
Po prawej zespół obiektów Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej, wybudowany z inicjatywy ks. Czesława Wali. Znajdują się tu m.in.: dwupoziomowy kościół z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, będącym kopią obrazu Matki Boskiej Licheńskiej, Golgota - upamiętniająca martyrologię narodu polskiego, Panorama Świętokrzyska oraz budynki Domu Pielgrzyma.
 58,5 km - Doły Biskupie. Skręcamy w lewo i jedziemy drogą wzdłuż rzeki Świśliny. Po prawej widoczne pozostałości Fabryki Tektury Witulin należącej do rodziny Gombrowiczów.
 Nietulisko. Szlak skręca w prawo. Po przejechaniu ok 1 km po lewej widać ruiny zapory i zakładu przemysłowego. Wg planów St. Staszica miało to być ostatnie ogniwo wspomnianego kombinatu z centrum w Starachowicach. Już po śmierci Staszica, w latach 1828-1846 powstała walcownia wraz z zespołem 36 domów dla załogi tego ogromnego, jak na owe czasy zakładu. Część z nich nadal jest zamieszkała.

 

4. Starachowice – Trębowiec – Osiny – Iłża – Małyszyn – Starachowice
 
    0,0 – Starachowice, 9,0 – Ostrożanka, 16,0 – Trębowiec, 21,0 – Osiny, 26 – Pakosław, 29 – Starosiedlice, 34,0 – Iłża, 40,0 – Jasieniec, 48,0 – Małyszyn, 60,0 – Starachowice
 
     Wycieczkę rozpoczynamy w Starachowicach przed wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki. Na trasie znajdują się wyrobiska pokopalniane: Dziewiętniki Zachodnie, Mikołaj, Irena, Kanał, które warte są zobaczenia. Do Pakosławia (pomnik, majątki ziemskie) kierujemy się za znakami czarnego szlaku rowerowego. Przed Iłżą skręcamy ze szlaku do wioski Starosiedlice (majątki ziemskie). Z Iłży (piec garncarski na ul. Wójtowskiej, ruiny zamku, zabudowa miejska z kościołem i resztkami murów)w kierunku Seredzic jedziemy szlakiem niebieskim, dalej przez Białkę, Jasieniec – zielonym. Do Małyszyna, Lipia – bez znaków. Powrót do Starachowic ponownie szlakiem rowerowym czarnym.
 
 
 
5. Starachowice –Kutery – Brody – Starachowice
 
    0,0 – Starachowice , 11,5 – Lubienia, rezerwat „Rosochacz”, 17,7 – Kutery, wieża obserwacyjna, 22,3 – leśniczówka Klepacze, 27,4 – Brody, punkt widokowy na ul. Tatry, 31,3 – tama w Brodach, 42,0 – Starachowice;
 
     Wycieczkę rozpoczynamy pod Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i kierujemy się żółtym szlakiem rowerowym do drogi krajowej nr 9. W okolicy wioski Przymiarki przecinamy szosę i kierujemy się drogą asfaltową w kierunku leśniczówki Kutery. Przecinamy linie oddziałowe. Przy mogile gajowego skręcamy w prawo z drogi głównej i kierujemy się do leśniczówki Klepacze. Docieramy do pomnika przyrody, przy którym warto się zatrzymać. Znajdują się tu liczne leje krasowe oraz ponor – miejsce, w którym wody okresowe wpływają pod ziemię i znikają w pociętych szczelinami skałkach wapiennych. Znajdziemy tu również 400-letni dąb „Maciek”. Wracamy na szlak. W wiosce Brody Tatry skręcamy w prawo w dół za ostatnim domem. Jedziemy dnem wąwozu u wylotu którego po prawej stronie widoczne jest wejście do jamy, jeszcze z okresu II wojny światowej. Kierując się w stronę Adamowa przecinamy kolejną linię oddziałową (ok. 300 metrów w głąb możemy dotrzeć do rezerwatu „Skały pod Adamowem”). Szlak dalej prowadzi do ul. Długiej w Starachowicach (razem ze szlakiem czerwonym pieszym), gdzie docieramy do końca szlaku.
 
 
 
6. Starachowice – Brody – Staw Kunowski – Nietulisko – Doły Biskupie – Kałków – Starachowice
 
     Wycieczkę rozpoczynamy pod Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Kierujemy się żółtym szlakiem rowerowym do ul. Iłżeckiej, dalej ul. Zgodną (czerwony szlak pieszy). Do wioski Dziurów jedziemy bez szlaku. Z Dziurowa niebieskim szlakiem rowerowym kierujemy się do zapory w Brodach, skąd prowadzi nas dalej zielony szlak rowerowy do Połągwi. Dalej (bez szlaku) jedziemy wzdłuż lasu. W Stawie Kunowskim droga przecina tory i prowadzi przez łąki do Nietuliska. Warto tam zatrzymać się na chwilkę i zobaczyć pozostałości zakładów z czasów Stanisława Staszica. Dalsza trasa prowadzi niebieskim szlakiem rowerowym, a następnie niebieskim szlakiem pieszym do Witulina. Po lewej stronie mijamy pozostałości fabryki tektury, a w głębi zbocza kamieniołom. Przez Doły Opacie docieramy do zapory w Wiórach. Droga prowadzi nas na wzniesienie z czerwonego piaskowca, a dalej do Kałkowa. Po prawej stronie wyłania się Sanktuarium Maryjne w Kałkowie. Po ewentualnym zwiedzeniu sanktuarium wracamy do Starachowic niebieskim szlakiem rowerowym.
 
 
 
7. Starachowice – Brody – Krynki – Godów – Kałków – Pawłów – Rzepin – Starachowice
 
     Wycieczkę rozpoczynamy przed głównym wejściem do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach i kierujemy się żółtym szlakiem rowerowym do miejscowości Ruda. Dalej (już bez szlaku) przejeżdżamy obok ośrodka wypoczynkowego w Brodach i dojeżdżamy do przystanku kolejowego. Za znakami zielonego szlaku rowerowego kierujemy się do Krynek, a dalej po przecięciu drogi krajowej nr 42.
 
 
 
8. Starachowice – Bronkowice – Mostki – Wąchock – Starachowice
 
     Wycieczkę zaczynamy przy głównym wejściu na teren Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Mijamy zalew „Pasternik” i wjeżdżamy pod bardzo stromą ul. Moniuszki w górę. Przecinamy ul. Nowowiejską i skręcamy w lewo w ul. Południową. Mijamy zalew Lubianka i jedziemy drogą leśną do miejscowości Bronkowice, gdzie warto zobaczyć zabytkowy drewniany kościół. Dalej jedziemy w kierunku Bronkowic. W miejscowości tej wjeżdżamy w las, gdzie przecinamy brukowaną drogę (Wąchock – Siekierno). Leśną drogą dojeżdżamy do zalewu w Mostkach. Kierujemy się czerwonym szlakiem rowerowym. Na skrzyżowaniu z drogą Siekierno – Wąchock skręcamy w lewo do Wąchocka. Przejeżdżamy przez miejscowość Rataje z zabytkową kaplicą Św. Zofii. Dojeżdżamy do Wąchocka, gdzie warto zobaczyć Opactwo Cystersów i muzeum w klasztorze. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i jedziemy ul. Radomską w kierunku Mirca. Za leśniczówką skręcamy w prawo (droga przeciw pożarowa nr 7) i dojeżdżamy do drogi asfaltowej Starachowice – Tychów Stary, gdzie skręcamy w prawo i po ok. 2 km docieramy do Starachowic.
 
 
 
9. Starachowice – Wąchock – Mirzec – Tychów – Lipie – Starachowice
 
    Wycieczkę rozpoczynamy na parkingu Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Kierujemy się czerwonym szlakiem pieszym (do Wąchocka, gdzie po przekroczeniu torów jedziemy bez szlaku (w Wąchocku mamy możliwość zwiedzenia klasztoru). Mijamy Klasztor i skręcamy w prawo na przejazd kolejowy. Na wzniesienie jedziemy czerwonym szlakiem rowerowym. Dalej prosto drogą (przez las) już bez szlaku do Mirca. Skręcamy w prawo w drogę przeciw pożarową nr 7. W Mircu (w centrum) skręcamy w prawo (droga na Starachowice), a po kilkunastu metrach w lewo (droga na Tychów Nowy). Na wzniesieniu po lewej możemy zobaczyć pozostałości kopalni rudy żelaza. Skręcamy do Tychowa Starego, a dalej ( po ok. 0, 5 km) w lewo – czerwony szlak rowerowy. Po prawej stronie mieściła się kopalnia rudy żelaza „Irena”, a dalej kopalnia „Mikołaj” i „Dziewiętniki Zachodnie”. Wjeżdżamy teraz do miejscowości Ostrożanka. Kierujemy się za znakami czarnego szlaku rowerowego wjeżdżając do lasu. Drogami przeciwpożarowymi nr 9, 10 i 7 kierujemy się do Lipia, a następnie do Starachowic.