Św. Barbara patronką Starachowic


    Papież Benedykt XVI ustanowił Świętą Barbarę patronką Starachowic. Na tę okoliczność przygotowywane są 4 grudnia br. uroczystości przyjęcia opieki Świętej Barbary nad miastem. Arcybiskup Zygmunt Zimowski ogłosił papieski dekret o uznaniu św. Barbary patronką naszego miasta podczas mszy świętej w Rzymie, odprawianej dla uczniów, nauczycieli i pracowników II LO.

   W związku z ustanowieniem Św. Barbary patronką Starachowic Urząd Miasta ogłosił  trzy konkursy, celem których jest popularyzacja wiedzy na temat Świętej Barbary oraz tradycji społeczno - zawodowych, obrzędów i zwyczajów związanych z jej postacią, a w szczególności na terenie i w okolicy Starachowic.
 

Więcej na: http://www.um.starachowice.pl/news.php?st_id=809