"Nad Czarną i Kamienną" czyli współpraca 5ciu Powiatów"


 

 

Pięć samorządów: starachowicki, skarżyski, ostrowiecki, opatowski i konecki wspólnie przystąpiły do realizacji programu „Nad Czarną i Kamienną”. W tej sprawie samorządy podpisały stosowne umowy dotyczące realizacji zadań. 

Umowy dotyczyły współpracy, która ma celu promocję północnej części województwa świętokrzyskiego. Kwota na jaką opiewa projekt kampanii promocyjnej to 1 mln. 200 tys. zł., z czego 750 tys. zostanie przekazane samorządom z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego, a 500 tys. to wkład własny powiatów.

Kampania ma przynieść popularyzację regionu poprzez tworzenie i wydawanie albumów, map, publikacji. Także stworzenie wspólnej strony internetowej. I ma dotyczyć życia turystycznego, gospodarczego i społecznego województwa świętokrzyskiego.

Promocja zakłada tworzenie logo przedsięwzięcia, haseł promocyjnych, a także filmu reklamowego przedstawiającego historię, tradycję oraz walory przyrodnicze regionu. Film ma być emitowany w ogólnopolskich mediach.
Część z projektów już ruszyła , inne czekają na przygotowanie i akceptację. Pierwszym z gadżetów promocyjnych jest porcelanowy kubek wyprodukowany w ćmielowskich zakładach. Został on zaprezentowany na spotkaniu, w trakcie podpisywania umowy dotyczącej współpracy między powiatami.

Już wkrótce na terenie współpracujących powiatów ma się pojawić 20 billboardów promujących region. Ponadto już wkrótce zostanie uruchomiona strona internetowa, mająca popularyzować powiaty i ich walory kulturowo-przyrodnicze. Uczestnicy projektu nie wykluczają organizacji wspólnych imprez oraz uczestnictwa w krajowych, a nawet zagranicznych targach turystycznych, na których mają być promowane atrakcje naszego regionu.

 

Zródło: www.starachowice-net.pl