Co zobaczyć

Nieczynny kamieniołom w Młynku

Nieczynny kamieniołom w Młynku

Nieczynny kamieniołom w Młynku znajduje się na znalezionym, stromym stoku góry nad rzeczką Świętojanką.
Rezerwat Rosochacz

Rezerwat Rosochacz

„Rezerwat Rosochacz ” położony jest koło miejscowości Lubienia, na skraju lasu, przy drodze Starachowice - Lubienia.
Rezerwat Wykus

Rezerwat Wykus

Rezerwat należy do nadleśnictwa Suchedniów, leśnictwa Bronkowice, gminy Bodzentyn i Wąchock. Przedmiotem ochrony w rezerwacie są zróżnicowane i cechujące się znacznym stopniem naturalności lasy z udziałem sosny, jodły i dębu, graba, brzozy, osiki i olszy.
Skały pod Adamowem

Skały pod Adamowem

Rezerwat „ Skały pod Adamowem ” obejmuje wychodnie piaskowców dolnojurajskich występujące na stoku Doliny strumyka Ruśnia.
Skały w Krynkach

Skały w Krynkach

Rezerwat „ Skały w Krynkach” to chroniony fragment lasu na stoku Doliny Kamiennej w pobliżu Zalewu w Brodach, na południe od miejscowości Krynki Małe.
Skały w Rudzie

Skały w Rudzie

Skały w Rudzie położone na malowniczym stoku nad Zalewem w Brodach. Występują tam niezliczone większe i mniejsze bloki skał, zbudowane z piaskowców dolnotriasowych.
Ściana skalna w Krynkach

Ściana skalna w Krynkach

Ściana skalna w Krynkach - to pozostałości nieczynnego kamieniołomu wraz z pobliskim źródłem na zboczu Doliny Kamiennej w Krynkach
Zapadnie Doły

Zapadnie Doły

„Zapadłe Doły” koło leśniczówki Klepacze- to projektowany obecnie rezerwat, w którym króluje 400 letni dąb „ Maciek” o siedmiometrowym obwodzie pnia.