Co zobaczyć

Pozostałości walcowni i pudlingarni w Michałowie

Pozostałości walcowni i pudlingarni w Michałowie

Zachowane do dziś pozostałości walcowni i pudlingarni w Michałowie należały do realizowanej przez Stanisława Staszyca (Generalnego Dyrektora Przemysłu i Kunsztów w Królestwie Kongresowym) w latach 30. XIX wieku koncepcji "ciagłego zakładu fabryk żelaznych na rzece Kamiennej".
Pozostałości Zespołu Dworskiego w Mircu

Pozostałości Zespołu Dworskiego w Mircu

W miejscu gdzie dziś w Mircu znajduje się modrzewiowa willa, do drugiej połowy XIX wieku stał drewniany dwór polski, należący do Jadwigi i Józefa Prendowskich, bohaterów powstania styczniowego.
Rataje - Kaplica Św. Zofii

Rataje - Kaplica Św. Zofii

Kaplica św. Zofii najprawdopodobniej z poł. XIX w., z późniejszą murowaną zakrystią, spełniająca rolę kościoła filialnego parafii Wąchock
Rezerwat Archeologiczny "Rydno"

Rezerwat Archeologiczny "Rydno"

"Rydno to nie jest jedno stanowisko ani jedna osada. To setki, jeśli nie tysiące osad skupionych wokół kopalni ochry, to znaczy ziaren hematytu, które były eksploatowane od starszej epoki kamienia, już około 20 tysięcy lat temu..."
Rezerwat Rosochacz

Rezerwat Rosochacz

„Rezerwat Rosochacz ” położony jest koło miejscowości Lubienia, na skraju lasu, przy drodze Starachowice - Lubienia.
Rezerwat Wykus

Rezerwat Wykus

Rezerwat należy do nadleśnictwa Suchedniów, leśnictwa Bronkowice, gminy Bodzentyn i Wąchock. Przedmiotem ochrony w rezerwacie są zróżnicowane i cechujące się znacznym stopniem naturalności lasy z udziałem sosny, jodły i dębu, graba, brzozy, osiki i olszy.
Sieradowicki Park Krajobrazowy

Sieradowicki Park Krajobrazowy

Sieradowicki Park Krajobrazowy położony jest w obrębie Wyżyny Kieleckiej. Obejmuje Płaskowyż Suchedniowski oraz północną część Gór Świętokrzyskich. Leży pomiędzy doliną rzeki Kamiennej na północy i Doliną Bodzentyńską na południu. Od wschodu ograniczają go doliny rzek Świśliny i Pokrzywianki, a od zachodu dolina Kamionki.
Skały pod Adamowem

Skały pod Adamowem

Rezerwat „ Skały pod Adamowem ” obejmuje wychodnie piaskowców dolnojurajskich występujące na stoku Doliny strumyka Ruśnia.
Skały w Krynkach

Skały w Krynkach

Rezerwat „ Skały w Krynkach” to chroniony fragment lasu na stoku Doliny Kamiennej w pobliżu Zalewu w Brodach, na południe od miejscowości Krynki Małe.
Skały w Rudzie

Skały w Rudzie

Skały w Rudzie położone na malowniczym stoku nad Zalewem w Brodach. Występują tam niezliczone większe i mniejsze bloki skał, zbudowane z piaskowców dolnotriasowych.